OFERTA:
sporządzanie map do celów projektowych
wytyczenia budynków, sieci uzbrojenia podziemnego, naziemnego oraz nadziemnego
obsługa inwestycji
inwentaryzacje powykonawcze i architektoniczne
wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, rozgraniczenia i podziały nieruchomości
sporządzanie map w formie cyfrowej (.dgn, .dwg, .dxf)


Jesteśmy otwarci również na inne nietypowe zadania z dziedziny pomiarów geodezyjnych m.in. obliczanie mas ziemnych, badanie pionowści, niwelacje terenu, badanie przemieszczeń.

Na wykonane przez nas usługi wystawiamy faktury VAT.